Orkdal kommune i historie & bilder de siste 146 år, 1869-2015. En reise gjennom et stort Norsk industrieventyr..!

1920 ble Orkedal kommune delt i 3; Orkedalsøra, Midtbygda & Øverbygda. Etter hvert fikk Midtbygda navnet Orkdal med Fannrem som sentrum og Øverbygda ble til Orkland, 1.1.63 blir de til storkommune- Orkanger, Orkland & Geitastrand. Elver, fjell & vann; Orkla, Skjenaldelva, Gangåsvatnet, Våvatnet, Hostonvatnet, Svorksjøen, Fjellkjøsvatnet, Vasslivatnet, Elgshøgda & Gimsehøgda. Orkdal en kommune i Sør-Trøndelag, grenser i nord til Snillfjord og Agdenes, i vest mot Hemne, i sør mot Rindal samt Meldal, i øst Melhus og Skaun. Orkdal's areal er 593,0 km²

Counter for antall besøk Website counter ©Info oppdatert 25 November 2015. Text & bilde info nilsrunebredesen@hotmail.com

 

Orkanger, Gjølme, Råbygda September 1938 

Thamshavn stasjon 1908-15

 

 

Thamshavnbanen's elektriske lok nr.8 m/kis vogner


 

Arbeidere ved Strandheim Brug, Aug 1893 

Solvang, Leland butikken Fannrem i Orkdal. Fotograf Sødahl, Orkanger 

Elvedelta bildet fra 1919, sannsynlig finansiert av Strandheim Bruk, Salvesen & Thams

 

Orkanger 1909

 

 


Orkanger 2009
Fra foto kunstens barndom; Strandheim Bruk 1869 

Med utsikt fra Rauhåmmårn

 

 

Sorenskriver Gården på Øien, bygd år 1800

 

 Folkets Hus Orkanger, bygd 1920

 

 

Bårdshaug sett fra Rødhammern 1933

 

 

Bårdshaug Herregård, året 1892 

Øien Grenda i Orkdal, fotografert fra Kleivan 1938

 

Knyken Skisenter i Orkdal 31 Juli 2011 fotografer​t fra Rasmusromm​et 

Orkanger sett fra Svartberget

 

 

Flyfoto, Orkdal Mars 1955

 

 

Udsigt fra Orkedals Hovedkirke; Fannrem 1907 

 

Grønøra Industriområde sett fra Gjølmesåsen

 

 

Flyfoto 1972/73; Grønøra Industriområde blir til...

 

 

Bårdshaug Stasjon år 1912

 

 

Dampbåten Nidelven etterfulgt av Orkla for persontransport mellom Orkanger & Trondheim

 

 

DS ORKLA

 

 

Orkdal Landsgymnas, Orkdal Offentlige Landsgymnas, Orkdal Gymnas, Orkdal Videregående Skole; Follo etbl 1923

 

 

Stabburet på Orkdal VGS; originalen fra Follo Gård

 

 

19.12.1908 åpnet Orkdal Sanitetsforening sykehjemmet på Evjen, som senere ble Orkdal Sjukehus

 

 

Bildet tatt fra bakkan opp mot Rødåsen; Orkdal Sykehus 1961

 

 

Kongevogna på Bårdshaug Stasjon, Herredsgården til venstre

 

 

Båtklubben Terna etbl 1952

 

 

Orkdal hovedkirke bygd 1893-98, Kirkested i ca 1000 år

 

 

1000 års stedet i Orkdal, inkl webcam  http://www.fannremvel.no/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=92

 

Orkanger Stasjon

 

 

Thamshavn Stasjon

 

 

Vakre Bårdshaug Herredsgård, sett fra sin vakreste vinkel...

 

 

Postkort datert 1913. Herredsgården i sentrum fotografert fra Bårdshaug Stasjon

 

 

Fannrem Meieri midt i bildet bygd 1926. Mølla under bygging, åpnet 1.1.1952

 

 

 

Moe Kirke bygd 1866. På vigsledagen 28.12.1867 møtte 3-4 tusen mennesker 

Fagertun Ungdomshus Fannrem

 

 

Oversikt over Orkanger, Folkets hus, Blåsmo Bil midt i bildet. Hov Gård og Orkanger Barneskole til venstre

 

 

Dampmaskinhuset står der den dag i dag; bygd 1898


 

Orkanger Jernbanestasjon

 

 

Fra flommen våren 1934; Svorkmo bru datt i elva

 

 

Parti fra Svorkmo, møteplass midt på brua 

Husmorskolen på Øyum

  

Solvang i Orkdal

 

 

Solvang og gammel Meiriet på Fannrem


 

Solbusøy stasjon med Reinskleiv i høyre hjørne 1934 

 

Nye Svorkmo bru på plass 

Svorkmo Handelssamlag sett fra Kleiva

 

 

Svorkmo Jernbanestasjon

 

 

Annleggsbilde 1905, bygging av Thamshavnbanen.

 

 

Fandrem 1911; bygd i 1908, flyttet til Løkken 1986. Ny flott kopi er på plass

 

 

Grøtte skole anno 1908 

Svorkmo planovergang 

 

Mennene som bygde Orkdal hoved Kirke 1893-98

 

 

Et blinkskudd fra Fannrem, sett fra Egga Åsen
 

 

 

Nye Forve bru bygd 1938

 

 

"Koksæthers kvintett" 1960

 

 

Orkdal hovedkirke sett mot Skaugen og Grøtte Gård

 

 

I 1868 kom tanker om egen kirke på Orkanger. Orkdalsørens Arbeiderforening stiftet 1881 skulle bli en driv kraft i arbeidet og i feb 1885 kalte foreningen inn til folkemøte. I løpet av en mnd ble det samlet inn 2710,- Så ble det nærmest stillstand til 1889 da Arbeiderforeningen kalte inn til nytt møte. Der ble tegnet gaver for 1500,-. Kirken ble bygd i 1892, arkitekten var Christian Thams 

Grøtte

 

 

Olagata

 

 

Fannrem, Erik O Sundli's sportsforretning til venstre åpnet 1939 huser i dag Auksjons-forretning

 

 

Gamle Forve Bru

 

 

Fannrem


 

Samvirkelaget på Fannrem

 

 

Gjestgiveriet på Fannrem år 1800

 

 

Persontoget på tur retning Fannrem 1908; Harald Metliås dagligvare til høyre, ene jenta er Sofie Kristoffersen

 

 

Plassen på Svorkmo øverst i bilde

 

 

Hermetikken, Orkanger

 

 

Gamle Svorkmo handelssamlag

 

 

Aarlivoll forsamlingshus. Bygd 1957- brant ned i 1982

 

 

Torshus Folkehøgskole grunnlagt 1903


 

Skyssbåten Orkla ligger til kai, ute på fjorden ligger slagskipet Lavosier


 

Gammelt flyfoto; Elva Delta Orkanger

 

 

"Dagens Orkdal sett fra Rovskollen 2008"

 

 

Fergemannen ved Gjølme fraktet mennesker og dyr over elva. I 1935 ble hengebrua bygd; Den var bare 238cm brei, og spesialbygd buss måtte til for å kunne passere mot Geitastrand og Agdenes 

 

Orkanger Kirke


 

 

Personvogn og konduktør, Bårdshaug stasjon

 

 

Nerøra i Orkanger, Tannlege gården til venstre og Bollakiosken i front

 

 

Hukkelåsen; Geitastrand-

 

 

Grønøra sett fra Gjølmesåsen

 

 

Vannspeilet på Orkanger sett fra Hukkelåsen 2011

 

 

 

"Den Gode Hyrdes kapell" vigslet 6.3.1955. Kapellet på Orkanger

 

 

I sin storhetstid Nord- Europas største tre, Alma i Hukkelåsen på Geitastrand- 9,85 meter i omkrets på bakkenivå Målt 2007

 

 

Orkdal Sparebank, senere Orkdalsbanken etablert på Hov Gård Orkanger 24.4.1841

 

 

Orkla Metall A/S Thamshavn etableres i 1931 for å smelte kis fra gruvene på Løkken Verk. China National Bluestar kjøper Elkem for 2 milliarder Dollar Jan 2011

 

 

Orkanger 1966. VIVO butikk, Orkdals første med selvbetjening. I sentrum av bilde, Orkanger Barneskole

 

 

Ulvåsen i Orkanger. Driftes av OIF stiftet 01.01.1901. Link til web cam; http://www.orkanger-if.no/index.php?weathervalg=now&kat=44&m=34

 

 

Knyken Skisenter driftes av Orkdal Idrettslag stiftet 15.10.03

 

 

Første skirenn i Ulvåsen 1907

 

 

19- 19- 19- 19,5- 20 i stil Ulvåsen 1907

 

 

Orkla Exolon, senere Washington Mills bygd 1960

 

 

Orkdalsbanken stadion Fannremsmoen bygd 2007

 

 

Svorkmo NOI er ett av S-T eldste idrettslag stiftet 28.1.1893

 

 

Orkanger anno 1937

 

 

 

Plankart over Orkedalsørens Havnedistrikt målestokk 1-5000; år 1917

 

 

Orkdal Alders & Sykehjem ca 1970
 

Takeoff fra Fannrem Airport ca 1975

 

Chr.Salvesen & Chr.Thams's Comunications Aktieselskab er et tradisjonsrikt selskap med mer enn 100-årig historie, en reise gjennom et norsk Industrieventyr, stiftet 1898. Selskapet var tidlig ute med å bygge vannkraftverk og var banebrytende innenfor kommunikasjon ved å bygge og drifte Thamshavnbanen, landets første elektriske jernbane. Også innenfor busstransport i Norge var Salvesen & Thams en pioner. I dag har selskapet egen drift innen kraftproduksjon og eiendom. Den virksomheten foregår i regionale selskaper der Salvesen & Thams er deleier. Selskapets historie blir ivaretatt av Orkla Industrimuseum

1897: Chr.Salvesen & Chr.Thams søker konsesjon på jernbane mellom Orkedalsören og Svorkmo


Christian Thams

1898: Chr. Salvesen & Chr. Thams's Communications Aktieselskab (S&T) etableres 18. juli 1898 for å bygge og drive Thamshavnbanen. Senere får selskapet også ansvar for å levere elektrisk kraft til gruvedriften på Løkken Verk
1904: Orkla Grube-Aktiebolag etableres. Chr.Salvesen & Chr.Thams blir datterselskap av Orkla
1906: Skjenaldfossen Kraftstasjon settes i drift
1908:

Thamshavnbanen åpnes på strekningen Thamshavn - Svorkmo

HMK Haakon VII åpnet banen 10.07.1908

1909: Chr.Salvesen & Chr.Thams tar initiativ til å stifte Nordmør Automobilselskab for å drive bussrute mellom Svorkmo og Surnadal
1910: Thamshavnbanen åpnes på strekningen Svorkmo - Løkken Verk
1912: Nordmør Automobilselskab går konkurs. Bilene kjøpes av det som etter hvert blir Surnadal Billag/Mørelinjen
1917: Sagbergfossen kraftstasjon ved Ånøya i Melhus åpnes
1918: A/S Orkla Autotrafikk etableres på Løkken Verk for å drive bussrute til Oppdal
1921: Sølbergfallet kraftstasjon i Skjenaldelva åpnes
1929: A/S Orkla Autotrafikk omorganiseres og skifter navn til Trondhjem Orkladal Billag A/S (TOB). S&T er hovedaksjonær
1931: Orkla Metal A/S etableres på Thamshavn for å smelte kis fra gruvene på Løkken Verk. Chr.Salvesen & Chr.Thams får ansvar for kai, lager og vedlikeholdsfunksjonene
1942-44: Sabotasjeaksjoner mot Thamshavnbanen for å stanse kistrafikken
1945: Tyskerne bygger om Thamshavnbanen til tre-skinnedrift (normal- + meterspor). Den tredje skinnen kom aldri i bruk og ble fjernet etter krigen
1945-50: Thamshavnbanen repareres etter krigsårene. Lokomotiver repareres, nye kjøpes
1963: Kis smelteverket på Thamshavn legges ned. Persontrafikken på Thamshavnbanen legges ned, bussene overtar. Alle ansatte overføres til morselskapet, Chr.Salvesen & Chr.Thams går inn i en "tornerosesøvn"
1973: TOB kjøpes av Hemne og Vinje Billag som skifter navn til Hemne Orkladal Billag as
1974:

 

Kistransporten på Thamshavnbanen legges ned

Transporten av salgsproduktene settes bort til en lokal lastebiltransportør

 

1986: Chr.Salvesen & Chr.Thams "gjenoppstår" med egen administrasjon på Løkken Verk. Får ansvaret for næringsutviklingsarbeidet i samarbeid med Meldal kommune, samt for Orklas aktiviteter i dalføret
1986-1995:

Gjennom næringsutvikling blir Chr.Salvesen & Chr.Thams aksjonær i mange lokale bedrifter som til sammen utviklet tilnærmet like mange arbeidsplasser som det som forsvant da gruveriften ble nedlagt i 1987. S&T går inn som hovedaksjonær i Hemne Orkladal Billag og gjennomfører en snuoperasjon og utvikler selskapet til et av de største transportselskapene i Norge

1996-2001: Chr.Salvesen & Chr.Thams strukturerer konsernet til å være et morselskap som driver kraftproduksjon og eiendomsforvaltning, mens all annen virksomhet legges i selskaper som S&T er deleier i. S&T konsernet har til sammen 560 ansatte
2002: Chr.Salvesen & Chr.Thams selger sin transportvirksomhet og frigjør kapital som gir et godt finansielt grunnlag for videre utvikling
I dag: Chr.Salvesen & Chr.Thams driver kraftproduksjon, eiendomsforvaltning og Orklas Gjestebolig med laksefiske i egen regi. Næringsutvikling drives gjennom aktivt eierskap i selskaper i regionenStrandheim i Hoston en sommer dag den 07.07.1964 

Grønøra med Gjølme i Øst 

 

Verdens eldste foto; 1827


Den sanne oppdagelsesreise består ikke i å finne nye landskaper, men å se med nye øyne

8 kommentarer

17.02.2011 kl.14:26

Artig sie

Jolanta

18.02.2011 kl.21:36

Hei,

you did very good job for people who live in that area. Everybody must know historie where they live. You give them way to know it. It is true.

I like it.

I VERY LIKE IT!

mar1xd

11.04.2011 kl.22:06

Kult ! Jeg bor ved husmorskolen(Øyum) nå :) De har bygd et hus like ved husmorskolen,og mamma leier øyeretasjen i det huset;) Veldig interresant det med flommen i Øyum og Svorkmo brua !

Ivar Morken

10.07.2011 kl.23:26

Fine greier det her! Både artig og interessant å sjå. Bandet het "Koksæthers kvintett" (ble en r for mye), etter Ingolv Koksæther.

Kjør på med flere bilder.

Orkdaling

11.07.2011 kl.13:20

Takk takk Ivar, gamle bilder er gøy skal skal vite, godt å reise litt i tid og tanker spør du mæ . Nils R B

Bernt Sundlimo

06.10.2011 kl.12:50

Har masse bilder hvis der skulle være av interesse?

lise strand

14.02.2013 kl.21:59

kjæmpe fine bilda av Orkanger ja ! :D

svein erik wik

12.02.2015 kl.13:13

Mange minner dokker fram fra oppveksttiden. Reiste fra Fannrem tidlig på 60 talet. Det er av stor verdig å ta bilder, det viser forandringer av stedene og slitet med å brødfrø familen.

Skriv en ny kommentar

Orkdaling

Orkdaling

100, Orkdal

Orkdal's historie

Kategorier

Arkiv

hits